0.212 644 47 45 

Server Odası Soğutma

Dijital Dönüşüm İçin Güvenilir Ortağınız...

Geliştirilmiş özel mikroişlemci ile cihazların soğutma, ısıtma, nemlendirme, nem alma ve filtrasyon fonksiyonları kontrol edilerek istenen ortam şartları sağlanır. Gerekli sıcaklık, nem ve temizlik şartlarını sağlamak için, hassas kontrollü cihazları 24 saat 365 gün çalıştırarak, elektronik ekipmanların ömrünü ve verimini en üst düzeye çıkarmaktadır.

Sistem 2 ana üniteden oluşmaktadır. Bunlardan biri Evaporatör (iç ünite) ve kondenser (dış ünite) oluşmaktadır. Standart klimalar gibi hassas kontrollü klima sistemleri de 2 ünite arasında soğutucu akışkan özelliği sağlayan gazlar kullanır.R22 gazının da dahil olduğu bu gazların, Montreal Protokolü gereği ozona zarar verdikleri için global üretim ve kullanımına yönelik bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Mevcut gazlara alternatif ozon dostu R410A ve R407C gibi yeni nesil gazlar kullanılmaktadır.

R410A NEDİR ?

R410A soğutma sistemlerinde kullanılan yeni bir soğutucu akışkandır. R410A ozon tüketim katsayısının sıfır oluşu ile çevreye dost bir gazdır.

Sistem odalarında kullanılacak klimaların doğru seçimi

Sistem odalarında kullanılacak hassas kontrollü klimalar için, aşağıdaki hususları dikkate almak gerekir.

Bir iklimlendirme ürününden randıman alınabilmesi için, yalnız cihaz özelliklerinin yüksek teknik seviyede olması yeterli değildir. Doğru yapılan kapasite keşfi, düzgün bir montajın ve amacına uygun kullanım da çok önemlidir.​

 • Montreal protokolü gereği ozona zarar vermeyen çevreci gazlı ve elektromanyetik dalga yaymayan ve çevredeki elektronik cihazlara zarar vermeme özelliği, inverter teknolojisi ile ortam ısısının çok hassas aralıkta sabit tutulması, inverter teknolojisi ile yüksek enerji tasarrufu, nemli günlerde ortam ısısını bozmadan nem seviyesinin optimum seviyede tutma özelliği.

 • Sistem odasının ölçülerine göre değil, ortamdaki ısı yüküne göre kapasite tayininin yapılması ve ortamda bulunan cihazların ısı yükünün belirlenmesi.

 • Amaca uygun cihaz modeli seçilmesi; elektromanyetik dalga yaymayan ve çevredeki elektronik cihazlara zarar vermeme özelliğinin olması, Özellikle bilgi işlem odaları için elektrik kesilmelerinden sonra, önceki set edilen değerde tekrar çalışmasını sağlayacak auto restart özelliğine ve A class enerji sarfiyatına sahip olması gereklidir.

 • Sistem odalarının önemi nedeniyle, kullanılacak klimaların yedeklenmesi, yani herhangi bir arıza esnasında ikinci bir klimanın devreye girmesi sağlanmalıdır.

 • Dış ünite elektronik kartı ile dış ünite fan kontrolü yapılabilmeli, fan hızı en az üç kademeli olmalıdır. Bu kontrol sayesinde sistem basınçları ve ısı transferi kontrol altında tutulabilmedir.

 • Klima %10 gerilim düşümünde çalışabilmelidir.

 • Kompresör, %15 gerilim düşümünde kalkış yapabilmelidir. Bu özellik zorlu çalışma koşullarında kompresörün start alabilmesi için çok önemlidir.

 • Klima bir saat içerisinde minimum 10 defa ON-OFF yapabilmelidir. Ani ısı değişimlerinde tepki süresinin kısıtlanması sistem odalarına zarar verebilmektedir.

 • Dış ünitede soğutma çevriminde eşanjör çıkışı selenoidi ile basınç kontrolü yapabilmelidir. Bu özellik sistemde oluşabilecek yüksek veya düşük basınç değerlerinin doğrudan müdahale edilebilir olmasını sağlamakta, zorlu çalışma koşullarında kompresörün zarar görmesini engellemektedir.

Klimaların bakımının doğru yapılması

Bakım; klima sistemlerinde en önemli unsurlardan biridir. Doğru ve periyodik olarak yapılan bakımlar sistemin daha verimli çalışmasına ve daha uzun ömürlü olmasına olanak sağlar.

Bakımın tanımı

 • Evaporatör (iç ünite) ve kondenserin (dış ünite), özel ısı eşanjör deterjanı ve basınçlı hava (ve/veya su) ile temizliği,

 • Elektrik tesisatı, V-otomatik sigorta, voltaj ve akım değerlerinin kontrolü,

 • Drenaj tavası ve hattının temizliği,

 • Tüm fan pervanelerinin kanatçıklarının temizliği,

 • Hava filtrelerinin temizliği

 • Duyu ile ses kontrolü.

Hassas kontrollü iklimlendirme (klima) seçim parametreleri

Doğru keşif – doğru seçim: Daha doğru ve gerçekçi bir kapasite tayini için, ısı kazancını etkileyen tüm fonksiyonların gözönünde bulundurulduğu bir hesap yapmak zorunludur. İklimlendirilen ortama uygun cihaz kapasitesi belirlendikten sonra hava sirkülâsyonunun iyi bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla cihaz modeli doğru seçilmelidir. Doğru kapasitede cihaz seçimi yapılmayan yerlerde sorunlar yaşanmaktadır. Kapasite yüksek seçilirse, cihaz sık aralıklarla termostata girerek ısıtma ve soğutmada problem yaşanır. Kapasite düşük seçilirse, cihaz sürekli çalışarak kompresörün zorlanmasına neden olur. Bu da kompresörün verimini ve çalışma ömrünü etkiler.

Sağlıklı voltaj: Cihazın sağlıklı olarak çalışabilmesi için şebeke voltajı, teknik kataloglarda belirtilen limitler dahilinde olmalı, aksi durumda şebeke voltajını düzelten aletler kullanılmalıdır. Yüksek ve düşük voltaj cihaz için sakıncalıdır. Düşük voltajda çalıştırılan bir klima cihazının kompresörü arızalanabilir veya cihaz devreye giremez. Yüksek voltajda ise cihazda bulunan yüksek voltaj koruma elemanı ve transformatör arızalanabilir.

Doğru montaj: Cihazın sağlıklı olarak çalışabilmesi için montaj kurallarına ve teknik kataloglarda belirtilen limitlere bağlı kalarak klima cihazı monte edilmelidir. Hatalı yapılan montajlar klima cihazının çalışma verimi ve ömrü ile direk ilgilidir.

Doğru soğutkan şartı: Sistem içerisinde bulunan doğru soğutkan, sıkıştırma tip soğutma sistemleri için hayati önem taşıyan akışkanlardır. Bu yüzden teknik kataloglarda belirtilen ara tesisat limitlere bağlı kalarak elektronik gaz şarj aparatı ile soğutkan şarjının doğru olarak yapılması gerekmektedir. Hatalı yapılan soğutkan şarjları klima cihazının çalışma verimini etkiler aynı zamanda cihazda bir takım arızaların oluşmasına neden olabilir

Bilinçli kullanım: Klima cihazının montajının bitmesi demek işim bittiği anlamına gelmez. Montaj, kurallara uygun olarak yapıldıktan sonra cihazla ilgili tüm teknik ve kullanıma ait bilgilerle birlikte, kullanma kılavuzunun kullanıcıya verilmesi yetkili servisin sorumluluğudur. Anlatılan bu bilgileri anlamak ve uygulamak da tüketicinin sorumluluğudur.

Zamanında doğru bakım: Kullanıcıdan talep gelmesi halinde, periyodik bakım hizmetleri verilmelidir. Bakım klima cihazının çalışma verimi ve ömrü ile direk ilgilidir. Bu yüzden bakımın gerekliliği kullanıcıya anlatılmalı ve bakım ile ilgili bilgiler verilmelidir. Diğer salon ve split tipi klimalardan farkı​

 • Hassas klima cihazlarının tasarımı ve üretimi sadece sistem odaları düşünülerek gerçekleştirilmektedir. Markette veya evde bu cihazları göremezsiniz. Zira yüksek kapasite ve debiye sahip cihazlardır.

 • Sistem odaları sürekli soğutma gerektiren mahaller olduğu için 7/24 ve yıllarca problem çıkarmadan bir soğutucu üniteye ihtiyaç duymaktadır. Bu da evde kullandığımız konfor tipi klimalar ile değil, sistem odaları için dizayn edilen hassas klimalarla olmaktadır.

 • Split ve salon tipi klimaların kötü ve kullanışsız olduğunu değil; sadece yerinin sistem odası olmadığını belirtiyoruz. Zira konvansiyonel klimalar konfor tipi olduğu için sürekli çalışmaya elverişli değildir. Daha doğrusu arıza çıkarma riski her zaman için yüksektir. Çünkü 5 saat çalışır ise 1 saat dinlendirmek gerekir. Ancak sistem odalarında bu mümkün olmadığı için tasarımına aykırı olacak şekilde sürekli çalıştırmak bu cihazlarda ciddi arızalara yol açmaktadır.

 • Hassas klimalar, yaz aylarında sıcaktan ve kış aylarında soğuktan etkilenmeden çalışabilen cihazlardır.

Split ve salon tipi klimalar -5 veya -7 °C’lerde ve +45 °C’lerde dış ünitelerinden kaynaklı olarak çalışamamaktadır.

Ancak hassas klimalarda -30 °C ve +45 °C aralığı cihazların rahat bir şekilde çalışabildiği sıcaklıklardır.​

 • Hassas klimalar uzun soluklu bir yatırımdır. 100.000 saatin üzerinde çalışma garantisi mevcuttur.

 • Sistem odalarındaki milyon dolarlık yatırım göz önüne alındığında hassas klima yatırımı akıldaki sorunları ortadan kaldırarak sigorta görevi görmektedir.

 • Sıcaklığı +/- 1 °C ve nemi de +/- %5 RH oranında sabitlemektedir. Zira tüm dünya standardı 21 °C +/- 1 °C ve %50 RH +/- %5Rh olarak sistem odalarında geçmektedir.

 • Hassas klimalar sabit sıcaklık ve nemde çalışabilen, gerektiğinde nem alabilen yüksek performanslı cihazlardır.

 • Web üzerinden izlenebilme ve bina otomasyon sistemlerine bağlanabilme gibi ekstra özellikleri ile kurulan sistemin aynı zamanda izlenebilmesini de sağlamaktadır.

 • Cihazlara lokasyonlar dikkate alınarak müdahale sürelerimiz mevcuttur. (4- 6 saat arası) Bu servis sistem odası klimaları olmasından ötürü 7/24 ve bayram hafta sonu dahil verilmektedir.

Nerelerde kullanılır?

Hassas kontrol gerektiren mahallerin çoğunu, bilgisayar ve elektronik ekipmanların bulunduğu ve yapıları gereği 7×24 çalışmaları gereken sistem odaları oluşturmaktadır. Sistem odalarının dışında, müzeler, UPS odaları, arşiv odaları laboratuarlar gibi mekanlar da hassas sıcaklık ve nem değerlerini gerektiren mahaller oldukları için bu tarz cihazların kullanılması önerilmektedir.

Genel olarak Sistem odası tasarımı ve uygulamalarını sağlarken dikkat edilmesi gerekenleri de şu şekilde özetleyebiliriz.​

 • Sistem odalarını planlamadan evvel elimizdeki donanım envanterine göre oda planı yapmalı ve uygulamalıyız.

 • İşletmenin ileriye dönük büyüme beklentileri göz önünde bulundurularak alan ve ürün seçimi yapılmalı.

 • Oda tasarlanmadan önce her türlü Disaster göz önünde bulundurularak planlanmalı.

 • Odanın her tür ısı değişikliklerini içeriye ve dışarıya hissettirmeyecek malzemeler ile yapılması sağlanmalı

 • Sistem odasında hassas kontrollü iklimlendirme çözümlerinde soğuk hava koridorları için mümkünse yükseltilmiş döşeme uygulanmalı (min 30 cm). Bunu biraz açacak olursak yeni oluşturulan veya mevcut bir sistem odasında Yükseltilmiş döşeme uygulaması var ise ve bu yükseltilmiş döşeme yüksekliği havanın akışkanlığını, debisini, basıncını etkilemeyecek seviyede ise (min.30 cm), o zaman hassas kontrollü iklimlendirme cihazının önden veya üstten emiş, döşeme altından üfleme modeli önerilmelidir. Böylelikle döşeme altına üflenen soğuk hava menfezler vasıtası ile odadaki cihazlar için gerekli olacak soğutmayı verimli olarak sağlayacaktır.

 • Yapılacak döşemelerin antistatik özellikli, min.30 dakika yangın dayanımı olan, üstündeki kabinet ve donanım ağırlığını karşılayacak mukavemette olması planlanmalı.

 • Yükseltilmiş döşeme altı içerideki hava kalitesini değiştirmeyecek epoksi boya uygulaması ile uygulama yapılmalı

 • Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri işletmenin bütçesine bağlı olarak yedekli planlanmalı.

 • İç ortam ünitesi ile dış ortam ünitesi arasındaki mesafenin, iç ünitenin çalışmasını ve performansını etkilemeyecek şekilde ve standartta olmalı sistem odaları ve önemli mahallere konulan cihazların periyodik olarak bakımlarının yapılması sağlanmalı.

Unutulmamalıdır ki sistem odalarında kullanılan çoğu aktif cihazlar önden emiş yaparak, arkadan sıcak havayı eksoz etmektedir. Böylelikle cihazların içinde dolaşan hava, ihtiyaç duydukları ve derecesi önceden belirlenmiş soğuk hava olacaktır. Sistem odalarında önerilen ısı değeri 20 ila 22 °C arasındadır. Nem de ise bu oran % 50-55 civarı olmalıdır.

Odaların inşai ve altyapılarına paralel olarak üfleme metodları seçilmelidir.

Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri endüstriyel tip çözümler sağladığından hata öncesi uyarı sistemi ile donatılmıştır. Sistem oluşabilecek hata öncesi kontrol paneli ile yöneticileri uyarma özelliğine sahiptir. Hatta 3. parti donanım veya yazılıma gerek duyulmaksızın bile oluşabilecek klima hatalarını ilgili kişilere mail veya SMS atacak modülleri kurmak ve sağlamakta mümkün olabilmektedir.

 • KULLANICI GÖRÜŞLERİ

  NİV danışmanlık ekibinden hizmet almaktayız. Gerek verdikleri destek gerekse sunmuş oldukları çözümler ile başarılı sonuçlara ulaştık. Tüm işlerimizi NİV Danışmanlık ile yönetmekteyiz. NİV danışmanlık ekibine güvenimiz tam.  

  Ahmet KAŞ,
  Bilgi İşlem Yöneticisi

 • KULLANICI GÖRÜŞLERİ

  2014 yılından itibaren NİV danışmanlık ekibinden hizmet almaktayız. Gerek verdikleri destek gerekse sunmuş oldukları çözümler ile başarılı sonuçlara ulaştık. Tüm işlerimizi NİV Danışmanlık ile yönetmekteyiz. NİV danışmanlık ekibine güvenimiz tam.  

  Kemal TURAN,
  Bilgi İşlem Yöneticisi